Páginas

quinta-feira, 24 de novembro de 2011

"This Image has Edited The Show of BMX Mainly"

Japan.
RIDER:AKIRA OKAMURA、YOSHIHIRO SHINDE、MIYUKI DEZAKI、
MASAFUMI  MATSUNAGA、SATOSHI ISHIZAKI.

Um comentário: