Páginas

terça-feira, 30 de janeiro de 2018

HF Monthly 2018/1 【Front】JapanFront: Misaki ”gyaos” Katagiri, Shiyu Orikawa, Yasuhiro Uehara,
Yorihisa ”Q” Shiota, Yasuhito ”Mayo” Watanabe, Ryuji Nakamura,
Yoshihiro Shinde
Rear: Yukihiro Sato, Takayuki ”G” Iwate, Yoshihiro Shinde,
Hirokazu Miura, Yasuhiro Uehara

Nenhum comentário:

Postar um comentário